Επικοινωνία

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

Τηλέφωνο: 25910-22330 

Fax: 25910-22178

Ταχυδρομική διέυθυνση: Ποντιάδος 137, Χρυσούπολη, Τ.Κ. 64200

Email: mail@4nip-chrys.kav.sch.gr