Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024

Διαγωνισμός Ζωγραφικής Παιδικής Helmepa

    

    Πρόγραμμα παιδικής Helmepa "Η θάλασσα είναι ζωή!"
Συμμετοχή του Νηπιαγωγείου μας και στον φετινό Πανελλήνιο διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα: " Mην ψαρώνεις μπορούμε να σώσουμε τις θάλασσες".
Με μεγάλο ενθουσιασμό, όρεξη, διάθεση και παρέα με το γνωστό γλάρο
της
Helmepa, τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας  ετοίμασαν το δικό τους έργο!!!


Παράταση εγγραφών

    

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2024-2025, παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024.

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Εγγραφές μαθητών/τριων στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-2025

 


Εγγραφές μαθητών/τριων στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, εγγράφονται μαθητές γεννημένοι το 2020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/.

Προσοχή!  Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου μας είναι τα εξής:

(4° Νηπιαγωγείο Χρυσούπολης: Περικλείεται από τις οδούς: Ελευθερίου Βενιζέλου, Κολοκοτρώνη, Μαριού και τα χωριά Νέος Ξεριάς, Διαλεχτό, Αβραμηλιά)

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

·         Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία

·         «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

·          Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή
εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να προσκομισθούν σε χρονικό διάστημα που θα οριστεί από την Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου:

 

·         Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού.

·         Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

·         Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία,ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο
Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ. 

Μετά την υποβολή της αίτησης,ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».
Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (13:00 – 16:00) ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ (7:45-8:30)

Α. Η εγγραφή των   μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Β.Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής:

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
    2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
    3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
    4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
    Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία εγγραφών. Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δε δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.  Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών/τριών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα είτε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πιστοποιημένο δικηγόρο για το σκοπό αυτό.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου (δηλαδή παιδιά που φοιτούσαν την προηγούμενη χρονιά ως προνήπια και την επόμενη ως νήπια) γίνεται αυτεπάγγελτα  ωστόσο το νηπιαγωγείο  θα επικοινωνήσει μαζί τους  για επικαιροποίηση των στοιχείων τους)

Για απορίες/προβλήματα απορίες και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την χρήση του
συστήματος και το θεσμικό πλαίσιο των εγγραφών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2591022330 και στο mail: mail@4nip-chrys.kav.sch.gr. 

 

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024

eTwinning : «eReading together Read to Think, Think to Choose»

   Το Νηπιαγωγείο μας συμμετέχει και φέτος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  eTwinning με τίτλο : «eReading together Read to Think, Think to Choose». Τη σχολική αυτή σύμπραξη αποτελούν το Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρύας (συντονιστικό σχολείο), το ιταλικό σχολείο ICS “V. Vivaldi” di Catanzaro και το 4ο Νηπιαγωγείο Χρυσούπολης.

  Πρώτη δράση του σχεδίου ήταν να δημιουργήσουμε συνεργατικά ένα παραμύθι , βασισμένο σε έναν ιταλικό μύθο. Το  Δ.Σ. Νέας Καρυάς  έγραψε  την ιστορία, το Νηπιαγωγείο  μας την εικονογράφησε  και το ιταλικό σχολείο δημιούργησε το βίντεο.

   Αποτέλεσμα αυτής της ομαδικής διασχολικής συνεργασία είναι το βίντεο που ακολουθεί:

Μπράβο σε όλα τα παιδιά!!!

Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024

Καλώς ήρθες 2024! Καλή Χρονιά!

 

Να ναι ο Γενάρης ζάχαρη...

Να ναι ο Φλεβάρης μέλι...

Ο Μάρτιος ροδόσταμο

κι ο Απρίλης πετιμέζι..

Το Μάη μέσα στη ψυχή να ανθίζουνε λουλούδια

και τον Ιούνη να ακουστούν τα πιο όμορφα τραγούδια..

Να ναι ο Ιούλης μαγικός και με χαρές γεμάτος...

κι ο Αύγουστος μεθυστικός, ερωτικός, φευγάτος..

Σαν του Σεπτέμβρη ομορφιές να μην υπάρχουν άλλες..

και του Οκτώβρη οι βροχές αγάπης να χουν στάλες..

Καλοσυνάτος και γλυκός να είναι ο Νοέμβρης

και ευτυχισμένους να μας βρει σαν έρθει ο Δεκέμβρης!!!

Χρονιά πολλά!!!

Χαρούμενη χρονιά με υγεία!!!

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024

Χριστουγεννιάτικη γιορτή

    

Τη δική τους πανέμορφη γιορτούλα για τα Χριστούγεννα έκαναν οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μας!!! Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με κάλαντα πλημμύρισαν τις τάξεις, κατασκευές και στολίδια, τραγούδια και χορός, Άγιος Βασίλης με δώρα και εκπλήξεις..... Και φυσικά γλυκές γεύσεις με μελομακάρονα, κουραμπιέδες και ζεστή σοκολάτα!!!!

Μια Χριστουγεννο - φανταστική γιορτή!!! 
Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023

Αγιασμός - Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς

 


    Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή του Αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά θα γίνει τη Δευτέρα 11-9-2023 και ώρα 09:15. Οι γονείς και τα νήπια μπορούν να προσέρχονται από τις 09:00. Το λεωφορείο για τη μεταφορά των μαθητών από τα χωριά θα ξεκινήσει στις 08:30 από Διαλεκτό ενώ η επιστροφή τους θα γίνει μετά τις 10:00.

 ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!